Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Középiskoláknak: Részecskefizikai Diákmûhely.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Középiskoláknak: Részecskefizikai Diákmûhely.


Chronological Thread 
  • From: JANCSO Gabor <jancso AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Középiskoláknak: Részecskefizikai Diákmûhely.
  • Date: Mon, 7 Jan 2008 14:16:58 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Tanár Kollégák!

A részecskefizika népszerûsítését, oktatását koordináló európai szervezet (EPPOG: European Particle Physics Outreach Group) évi rendszerességgel az idén is -immár negyedik alkalommal- megszervezi az u.n. Részecskefizikai Diákmûhely rendezvényeit. Ennek során mintegy 20 ország 70 kutató intézete, egyeteme lát vendégül több ezer felsõs (16-18 éves) középiskolás diákot. A diákok egy közel egész napos találkozó keretében közérthetõ ismertetést kapnak a részecskefizika legújabb eredményeirõl (kvarkok, gluonok, W és Z bozonok, Higgs, stb.). Megtekintjük a fogadó intézet egy jellemzõ kísérleti berendezését is. Az elõadásokat követõen az intézet fiatal kutatóinak segítségével a CERN LEP gyorsítóján vizsgált elektron-pozitron ütközések számítógépen rögzített kölcsönhatásainak elemzésével, kiértékelésével foglalkoznak.

A kéthetes rendezvény során naponta 5-8 intézet látja vendégül a diákokat. A helyi elõadások és mérések után egy nemzetközi videokonferenciás találkozó keretében hasonlítják össze az általuk elemzett mérések eredményeit és megbeszélik tapasztalataikat, élményeiket. Egy kvíz-játék során pedig a felkészültségük összemérésére is sor kerül. Elõzetes ismeretekre nincs szükség, fontos az érdeklõdés, az aktív részvétel és a videokonferenciás beszélgetéshez alapfokú angol nyelvtudás. Minden részvevõ egy a részecskefizikát sokoldalúan bemutató (angol nyelvû) CD-t, kiadványokat és a részvételt igazoló *nemzetközi diplomát* kap ajándékba.

A rendezvény házigazdája Budapesten az MTA KFKI Részecskefizikai Kutató Intézete (RMKI),
Debrecenben a Debreceni Egyetem és az ATOMKI.

A jelentkezéseket 2008. január 31.-ig az alábbi e-mail címekre szíveskedjenek elküldeni:

BUDAPESTEN Jancsó Gábornak: jancso AT rmki.kfki.hu
A rendezvény idõpontja: 2008. március 11. Kezdete: 9 óra, befejezés: kb. 18:15

A nagyszámú budapesti iskolára való tekintettel iskolánként 2 diákot tudunk fogadni, összesen 20-at. Elõnyben részesülnek azok az iskolák amelyek még nem szerepeltek a korábbi évek rendezvényein. Túljelentkezés esetén sorsolással választjuk ki a részvevõ iskolákat.

DEBRECENBEN Trócsányi Zoltánnak: Zoltan.Trocsanyi AT cern.ch
A rendezvény idõpontja: 2008. március 14.
Kezdete: 9:45 óra, befejezés: kb. 18:15

Az elfogadott jelentkezésekrõl és a további (technikai) részletekrõl az érintetteket értesítjük..

A nemzetközi rendezvényrõl további információkat találhatnak a www.physicsmasterclasses.org (angol nyelvû) honlapon és a Fizikai Szemle 2005. augusztusi számában (Horváth Árpád: Lássuk a részecskéket).

Várjuk jelentkezésüket:

Jancsó Gábor és Trócsányi Zoltán

  • [Fizinfo] Középiskoláknak: Részecskefizikai Diákmûhely., JANCSO Gabor, 01/07/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page