Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Sara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Sara


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Sara
  • Date: Wed, 28 Nov 2007 07:32:41 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


TÓTH SÁRA (MTA SZFKI):
"Fotolumineszcencia szén alapú vékonyrétegekben
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. december 04. (kedd) 10:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Sara, Szeminarium koordinator, 11/28/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page