Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: Petíció a fizika kerettantervi óraszámainak növeléséért

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fwd: Petíció a fizika kerettantervi óraszámainak növeléséért


Chronological Thread 
  • From: Zátonyi Sándor <zatonyis AT freemail.hu>
  • To: miniszterikabinet AT okm.gov.hu
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu, tarsadalmikapcsolatok AT okm.gov.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: Petíció a fizika kerettantervi óraszámainak növeléséért
  • Date: Mon, 26 Nov 2007 21:54:22 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Miniszteri Kabinet
részére

"A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes
oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról" szóló rendelettervezet kapcsán a múlt héten (2007.11.22.) egy
internetes petíciót fogalmaztam meg. Ennek teljes szövege a levelem végén
megtalálható. A felhívást eddig mintegy 1400 fizikatanár, fizikus, illetve a
fizikatanításért felelősséget érző személy írt alá. A petíció elérhetősége:

http://www.ipetitions.com/petition/fizika_tanterv/

Az aláírók közt a magyarországi fizikatanítás meghatározó, köztiszteletben
álló személyiségei, illetve a felsőoktatás, a kutatóintézetek és az Akadémia
jeles képviselői egyaránt megtalálhatók. A teljes névsor a petíció honlapján,
a 'Signatures' fülre kattintva megtekinthető.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége szintén egyetért a petícióban
megfogalmazottakkal, és a Társulat honlapján (www.elft.hu, 'Aktuális'
menüpont) annak aláírását javasolja.Zátonyi Sándor (ifj.)
matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár
Békéscsaba


___________________________________________________________________
A petíció szövege:


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján megjelentetett â01EA
kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes
oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról (2007. november 7.)â01D című jogszabálytervezet, amely a
következő weboldalon érhető el: http://www.okm.gov.hu/main.php...

Ezen petíció aláírói nem értenek egyet a fenti jogszabálytervezetben szereplő
a fizika és általában a természettudományos tantárgyak óraszámának további
csökkenését eredményező változtatásokkal.

Elvárják, hogy az oktatási kormányzat a jelenleginél nagyobb figyelmet
szenteljen a jövő generációjának természettudományos oktatására. Mindez
jelenjen meg a természettudományos tárgyak, ezen belül a fizika óraszámainak
növelésében!

Kérik, hogy a döntés meghozói vegyék figyelembe, hogy a 21. században
BÁRMILYEN FEJLŐDÉS alapját a természettudományok (ezen belül a fizika)
jelentik. Fizika nélkül nincs modern genetika, nincs orvosi diagnosztika,
nincs szakszerű környezetvédelem. Emlékezzenek arra, hogy fizikusok
bábáskodtak például a röntgenkészülék, a rádió és a WEB születésekor is. De
az ő segítségükre lesz szüksége az emberiségnek az égető energiagondok
megoldásához is. A fizika is HUMÁN tudomány, mert az emberi jólétet
szolgálja.

Természetesen e petíció aláírói sem akarnak mindenkiből természettudóst
nevelni, ahogy az irodalomtanárok sem akarnak mindenkiből írót és költőt
faragni. De a 21. századi társadalomnak szüksége van (és lesz) a
természettudományok legfontosabb elveit, törvényeit értő emberekre. A
jogszabálytervezet ezzel ellentétes irányzatot képvisel, ezért az ebben a
formában elfogadhatatlan.

Jelen levél aláírói remélik, hogy a tiltakozás józan belátásra, a fentiekben
is megfogalmazott gondolatok és érvek megfontolására, s a fizika, illetve a
természettudományos tantárgyak óraszámainak növelésére készteti a
döntéshozókat.  • [Fizinfo] Fwd: Petíció a fizika kerettantervi óraszámainak növeléséért, Zátonyi Sándor, 11/26/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page