Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Re: Kerettanterv

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Re: Kerettanterv


Chronological Thread 
  • From: Szijártó Sándor <szijarto AT katedra-iskola.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Re: Kerettanterv
  • Date: Sat, 24 Nov 2007 10:26:15 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Listatagok!

Egy fontos körülményre szeretném felhívni a figyelmet, ami a kialakult
helyzetben "mentőöv" lehet.
A tantárgyak tartalmát és óraszámát (!!!) az iskola helyi pedagógiai
programja határozza meg. A kerettantervek már rég nem kötelező érvényűek
(így az sem, amit nemsokára elfogadnak). Egyedüli dolog (ez nem teljesen
igaz, de a fizika óraszáma kapcsán a többi nem igazán releváns), amit egy
iskolának figyelembe kell venni az a NAT célokra, tartalomra és fejlesztési
feladatokra vonatkozó része. Még a NAT-ban szereplő "óraszámok" is JAVASOLT
óraszámok, nem kötelező a betartásuk.
Természetesen az iskoláknak könnyebb átvenni a kerettantervet, mert így
kisebb lehet a támadási felületük, hiszen ellenőrzéskor nem kell
"bizonyítaniuk", hogy helyi tantervük megfelel a NAT-nak, egyszerűen azt
mondhatják, hogy a hivatalos kerettanterv alapján készült a helyi tantervük.

Azonban, ha az iskola vezetése elkötelezett, akkor (mint ahogy ez minálunk
is van, és remélem több helyen az országban) valódi helyi tantervet
készítenek. (Nálunk a gimnáziumi és az informatikai szakközépiskolai
tagozaton is minden évfolyamon (9-12.) heti 2 óra a fizika óraszáma,
ráadásul 11. és 12. évfolyamon felvehetik a csillagászatot külön
tantárgyként és érettségi vizsgát is tehetnek belőle.)
Ösztönöznék minden (az oktatásban kialakult mostoha körülmények ellenére is)
lelkes fizikatanárt, hogy lobbizzon az igazgatójánál és próbálja meggyőzni,
hogy növelje a természettudományos órák óraszámát. Nem könnyű tudom, de nem
maradt más.

Üdvözlettel,
Szijártó Sándor

KATEDRA Informatikai és Művészeti Szakközépiskola
CISCO Hálózati Akadémia
CÍM: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. (6010 Pf.: 6)
TELEFON:
 - központi: +36 (76) 498-777
 - közvetlen: +36 (76) 50-23-55
FAX: +36 (76) 410-812
GSM: +36 (70) 507-11-13
  • [Fizinfo] Re: Kerettanterv, Szijártó Sándor, 11/24/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page