Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 23 Nov 2007 12:10:12 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete szemináriumára


Elõadó: Hurta Zsombor

Cím: "Az elsõ quintuplet frekvencia megoldás egy Blazhko csillagra:
az RV UMa fénygörbe analizise."

Absztrakt:
Elõadásomban bemutatom az RV UMa pulzációs és modulációs periódusának
hosszú távú változását. Az adatok összegyûjtése során a már korábban
publikált észlelések nemzetközi transzformációjában hibát találtunk, amit
kijavítottunk. Mivel a hiba befolyásolta a korábbi fénygörbe analizis
eredményét, és további eddig nem publikált adatokat is fölhasználtunk,
ezért ismét elvégeztük az RV UMa fotoelektromos észleléseinek fénygörbe
analizisét. Az új elemzés során elõször mutattuk ki egy Blazhko modulációt
mutató RR Lyrae csillagról, hogy a fénygörbéjét leíró matematikai modell
kvintuplet szerkezetû és nem triplet. Ez a fölfedezés különösen fontos a
Blazhko-effektus megértése szempontjából, hiszen a fénygörbét leíró
matematikai modell minél pontosabb ismerete elvezethet a moduláció
hátterében mûködõ fizikai folyamatok megértéséhez.

Az elõadás idõpontja: 2007. november 29, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 13-17Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 11/23/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page