Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Sun, 11 Nov 2007 16:03:00 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

Tudomány ünnepe
(ELTE, Fizikai Intézet):
" A fizika határain"

2007. november 15. , csütörtök, 15 órakor
az Ortvay-kollokviumok szokásos idõpontjában, de más helyen:

Az ELTE Pázmány Péter s. 1/B (DÉLI TÖMB) LÓCZY LAJOS teremben (0-804)


Az ünnepi alkalomra tekintettel Intézetünk négy neves eladója tart
fél-fél órás ismeretterjeszt, színes eladást az általa mvelt, a
fizika és egyéb társtudományok határait feszeget kérdésekrl:

Vicsek Tamás: "Éllények kollektív mozgása"

Kondor Imre: "Fizika és pénzügyek"

Frei Zsolt: "Gravitációs hullámok detektálása"

Jánosi Imre: "Miért helikális a mikrocsövecskék fala, avagy a klasszikus
rugalmasságtan egy sejtbiológiai alkalmazása"


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page