Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...
  • Date: Thu, 01 Nov 2007 20:54:45 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


A sérülésekrõl nem tudok semmit. Az órát tényleg Jánossy kérte el a
Puskin utcából
(oda talán még Eötvös Loránd szerezte be, de ez csak tippelés), és amíg a
4-es
épületben voltunk, addig az aknában folyó müon-mérést vezérelte. Mire
átköltöztünk a
2-esbe, addigra már le lehetett váltani odalent elhelyezett kvarcórával.
Volt egy tartaléka is, egy ellenmozgó súlyokkal kompenzált, kevésbé pontos
ingaóra.
Azt sokáig nem járattuk, ebbõl az lett, hogy a hajtósúlyt tartó, és az óra
állása miatt
mindig egyazon ponton terhelt bélhúr elszakadt. Hosszas levelezés után az
órát sok
évtizede, biztosan jóval több mint fél évszázada gyártó svájci óragyár
küldött egyet
ajándékba. Õk még ennyi idõ után is tudnak pótalkatrészt gyártani. Ebbõl
megtanultuk,
hogy az órákat mindig járatni kell.
Amikor a 2-es épületbe költöztünk, a szobámba szerencsétlen módon közös
vasálványt készítettek a két órának. Ebbõl az lett, hogy attól kezdve
egyiket se lehetett
beállítani. Jó egy hónapos frekvenciájú lebegés alakult ki közöttük, hol
gyorsabban
jártak, hol lassabban.

Üdvözlettel:

Gyurka
  • Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött..., Válas György, 11/01/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page