Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Prof. Csaszar Attila

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Prof. Csaszar Attila


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Prof. Csaszar Attila
  • Date: Wed, 31 Oct 2007 07:45:18 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


PROF. CSÁSZÁR ATTILA (ELTE, Kémiai Intézet, Molekulaspektroszkópiai
Laboratórium):
"Nagyfelbontású ab initio molekulaspektroszkópia"

Idõpont: 2007. november 06. (kedd) 10:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Prof. Csaszar Attila, Szeminarium koordinator, 10/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page