Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Dr. Szalay Sándorné Dr. Csongor Éva gyaszjelentese (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Dr. Szalay Sándorné Dr. Csongor Éva gyaszjelentese (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Dr. Szalay Sándorné Dr. Csongor Éva gyaszjelentese (fwd)
  • Date: Fri, 19 Oct 2007 13:53:35 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 19 Oct 2007 09:03:31 +0200
From: fizika
<fizika AT office.mta.hu>
Subject: Dr. Szalay Sándorné Dr. Csongor Éva gyaszjelentes

URL: http://www.kfki.hu/fizoszt/news/csongorgyasz_07okt.html
================================================================

Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk mindazokkal,
akik tisztelték és szerették, hogy

DR. SZALAY SÁNDORNÉ DR. CSONGOR ÉVA

fizikus
az MTA Atomki nyugalmazott főmunkatársa
nyugalmazott egyetemi docens

életének 85. évében, sok türelemmel viselt betegség után
2007 október 11-én elhunyt.

A Debreceni Köztemető 2 számú ravatalozójából október 24-én 11 órakor
kisérjük utolsó útjára.

ÖRÖKKÉ TARTÓ SZERETETTEL BÚCSÚZUNK

gyermekei, testvérei és családjuk az MTA Atommag Kutató Intézete
rokonai az MTA Magfizikai Bizottsága
tanitványai és munkatársai a Debreceni Egyetem Kisérleti Fizikai
Tanszéke
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat

EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK!

Cim: Szalay András, 2040 Budaörs, Széchenyi u. 8,
a.szalay AT t-online.hu

  • [Fizinfo] Dr. Szalay Sándorné Dr. Csongor Éva gyaszjelentese (fwd), Szalay Kati, 10/19/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page