Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjr a

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjr a


Chronological Thread 
  • From: sukosd AT reak.bme.hu
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjr a
  • Date: Tue, 16 Oct 2007 12:52:08 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

*Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjra az atomenergetika
területén elért kiemelkedő eredmények elismerésére*

Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége díjat alapított, Fermi
fiatal kutatói díj néven, amelyet a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége
által választott kuratórium ítél oda.

*A pályázat célja:*

Tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és
jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben
történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése.

*Szakterület:*

Atomenergetika (nukleáris energetika, nukleáris biztonság,
reaktorfizika, termohidraulika
radioaktív hulladékok kezelése, sugárvédelem, környezetvédelem).

*Részvételi feltétel:*

A díjra pályázhat mindenki, aki
- a pályázat évében 35. életévet nem töltötte még be,
- magyar állampolgárságú vagy Magyarországon dolgozik,
- műszaki vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai
diplomával rendelkezik,
- érvényes pályázatot nyújtott be a megadott határidőig,
- díjazás esetén vállalja a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi
közgyűlésén (2007. november 29-én délelőtt, Budapesten) előadás tartását.

*Beadási határidő: *2007. november 5. 24:00 óra.

*A díj összege: *1000 USD

*A pályázat meghirdetése:*

A pályázatról a Magyar Nukleáris Társaság (továbbiakban társaság)
titkára e-mailben értesíti a társaság tagjait és közzéteszi azt
elektronikus információs csatornákon, azaz a nukinfo-n és a fizinfo-n.

*Pályázás módja:*

1. A pályázat alapja egy maximum három oldal terjedelmű magyar és
angol nyelvű dolgozat, amelyben a pályázó leírja azon saját eredményeit,
amelyekkel pályázik. A pályázathoz mellékelhet terjedelmi korlát nélkül
bármit, ami megítélése szerint segít a pályázat elbírálásában, így
elsősorban tudományos cikket vagy cikkeket, doktori disszertációt,
esetleg szabadalmi leírást. E melléklet nem kötelező. Ha a pályázó
kollektív munkában érte el eredményeit, a saját eredményeket kell a
pályázatban feltüntetnie, ilyen esetben a mellékelt cikkben,
szabadalomban meg kell jelölni, hogy mi a pályázó és mi a társszerzők
eredménye.
2. A pályázónak mellékelnie kell egy rövid, maximum fél oldal
terjedelmű szakmai önéletrajzot magyar és angol vagy olasz nyelven,
valamint dolgozatának legfeljebb egy oldalas angol vagy olasz nyelvű
kivonatát.
3. A pályázó meg kell jelöljön egy referens személyt, aki szakmai
információt adhat a bizottságnak tevékenyégéről. Referensként célszerű
ismert személyiséget megadni.
4. A pályázatot a társaság elnökének kell benyújtani e-mailben
(pazmandi AT sunserv.kfki.hu).
A pályázat beérkezéséről minden esetben
visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat
nem érkezett be. A pályázat három Word-ben készített fájlt kell
tartalmazzon, az első a dolgozatot (max. 3 oldal), a második a két
szakmai önéletrajzot (max. fél-fél oldal) a harmadik az idegen nyelvű
kivonatot (max. egy oldal). A nem kötelező mellékleteket a társaság
postacímére: Országos Atomenergia Hivatal, 1539 Bp., Pf.: 676., Silye
Juditnak, a társaság titkárának címezve kell elküldeni.

*A pályázat elbírálása *

A pályázatokat az Olasz Nagykövetség kérésére a társaság elnöksége által
felkért kuratórium bírálja el. Az elbírálás alapja a dolgozat és az
idegen nyelvű kivonat. Ezeket a kuratórium minden tagja e-mailben a
társaság elnökétől megkapja. A postán beküldött mellékletek minden
kuratóriumi tag rendelkezésére állnak, de azokat a társaság elnöke csak
akkor adja át betekintésre, ha azt tőle kérik. A kuratórium tagjai
szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a megadott referencia
személyekkel, ám ez nem kötelező. A kuratórium tagjainak legalább két
hét áll rendelkezésükre a bírálatra. Minden tag sorrendet állít fel a
dolgozatok között. A bírálati határidő eltelte után a kuratórium elnöke
megállapítja a nyertes személyét. Amennyiben a kuratórium elnöke úgy
dönt, hogy a nyertes személye nem állapítható meg egyértelműen, úgy a
kuratóriumot összehívja. Ebben az esetben a kuratórium ülése dönt a
nyertes személyéről. A társaság elnöke legkésőbb a kuratóriumi ülést
követő három munkanapban a nyertest e-mailben értesíti és felkéri, hogy
a díj átadását követően 15 perces előadásban ismertesse díjazott
tevékenységét.

*A díj kiosztása*

A Fermi fiatal kutatói díjat az Olasz Nagykövetség képviselője adja át a
Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2007. november 29-én
délelőtt, Budapest). A díj átadását követően a díjazott 15 perces
előadásban számol be munkájáról.
  • [Fizinfo] Pályázati felhívás a Fermi fiatal kutatói díjr a, sukosd, 10/16/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page