Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium őszi program

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium őszi program


Chronological Thread 
  • From: Insperger Tamás <inspi AT mm.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium őszi program
  • Date: Tue, 18 Sep 2007 12:15:58 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Mechanika szeminárium 2007. évi őszi programja:

Szept. 20. csütörtök, 14:15
Szalai Róbert: Invariáns poligonok egy súrlódásos lengőrendszerben
(University of Bristol, Department of Engineering Mathematics)

Okt. 11. csütörtök, 14:15
Eniko Enikov: Micro- and Nano-systems Part 1: Historical Overview and Technology Introduction
(The University of Arizona, Aerospace and Mechanical Engineering)

Okt. 18. csütörtök, 14:15
Eniko Enikov: Micro- and Nano-systems Part 2: MEMS Applications
(The University of Arizona, Aerospace and Mechanical Engineering)

Okt. 25. csütörtök, 14:15
Eniko Enikov: Micro- and Nano-Systems Part 3: Nanotechnology Applications
(The University of Arizona, Aerospace and Mechanical Engineering)

Nov. 8. csütörtök, 14:15
Beregszászi Zoltán: A tiszta és interakciós stabilitásvesztési módok különbségének hatása hidegen hajlított acélszelvények méretezésében
(BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Nov. 29. csütörtök, 14:15
Lakatos Éva: Az emberi állkapocs csontszerkezetének mechanikai tulajdonságai
(BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Dec. 6. csütörtök, 14:15
Bojtár Imre: Történetek a szilárdságtan nagy tudósairól
(BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Attachment: pr07ii.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium őszi program, Insperger Tamás, 09/18/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page