Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZJA 1% a Mafihének

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZJA 1% a Mafihének


Chronological Thread 
  • From: elnök - Visontai Dávid <elnok AT mafihe.hu>
  • To: mnb AT mafihe.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZJA 1% a Mafihének
  • Date: Fri, 14 Sep 2007 19:48:24 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Listatagok és Adományozók!

A 2006-ban 396.000 Ft-ot kaptunk az adó 1%-okból. Ezt az összeget teljes egészében a helyi bizottságok (Szeged SZTE, Debrecen KLTE, Budapest: BME és ELTE) használták fel:
- teaházzal egybekötött elõadásokat szerveztek és fizika témájú vetítéseket.
- Paks, ATOMKI, KFKI intézetlátogatásokat szerveztek
- támogatták tagjaik részvételét a Mafihe szervezte programokon (TDK hétvége, NYIFFF)
- programokat és versenyeket szerveztek ebbõl (szegedi FIzika VErseny, ORTVAY verseny, csocsóbajnokság)

2007-ben SZJA 1%-ból 446.000 Ft támogatást kaptunk. Nagyon szépen köszönjük, igyekszünk hasznosan felhasználni azt!

Visontai Dávid
Mafihe elnök

  • [Fizinfo] SZJA 1% a Mafihének, elnök - Visontai Dávid, 09/14/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page