Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Fuzi Janos

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Fuzi Janos


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Fuzi Janos
  • Date: Wed, 12 Sep 2007 06:57:26 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


FÜZI JÁNOS (MTA SZFKI):
"Neutronnyalábok fázisterének alakítása és fókuszáló kisszögû szórásvizsgáló
berendezés tervezése
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. szeptember 18. (kedd) 10:00
Hely: IV. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Fuzi Janos, Szeminarium koordinator, 09/12/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page