Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Csontos Miklos

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Csontos Miklos


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Csontos Miklos
  • Date: Tue, 03 Jul 2007 15:38:03 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Csontos Miklós

High pressure magnetotransport study of (III,Mn)V dilute magnetic semiconductors

2007. július 13. (péntek) 15 óra
BME F épület, III. lépcsõház, II. emelet 13 terem.
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Csontos Miklos, Mihaly Gyorgy, 07/03/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page