Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kali Gyorgy, Szekely Noemi, Koniorczyk Matyas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kali Gyorgy, Szekely Noemi, Koniorczyk Matyas


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kali Gyorgy, Szekely Noemi, Koniorczyk Matyas
  • Date: Wed, 27 Jun 2007 08:00:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

KÁLI GYÖRGY (MTA SZFKI):
"Munkabeszámoló"

Idõpont: 2007. július 03. (kedd) 10:20
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

SZÉKELY NOÉMI (MTA SZFKI):
" Diolok és tetrametil-karbamid származékok vizes oldatainak tanulmányozása
kisszögû neutronszórással
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. július 03. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

KONIORCZYK MÁTYÁS (MTA SZFKI):
" Kvantumállapotok klasszikus randomizálása
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. július 03. (kedd) 10:40
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kali Gyorgy, Szekely Noemi, Koniorczyk Matyas, Szeminarium koordinator, 06/27/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page