Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Kovachne Csorbai Hajnalka

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Kovachne Csorbai Hajnalka


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Kovachne Csorbai Hajnalka
  • Date: Tue, 12 Jun 2007 14:11:34 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája


Kováchné Csorbai Hajnalka:
MW-PECVD gyémántréteg nukleációja és növekedése különbözo hordozókon

2007. junius 18. (hetfo) 14 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, alagsor 60.
(1111 Budapest, Muegyetem rkp. 3.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Kovachne Csorbai Hajnalka, Mihaly Gyorgy, 06/12/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page