Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fazekas Patrik gyaszertesitoje

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fazekas Patrik gyaszertesitoje


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fazekas Patrik gyaszertesitoje
  • Date: Thu, 31 May 2007 15:34:30 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

URL: http://www.kfki.hu/campus/hir/fazekasgyaszinfo.html


A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya,
az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete
és a gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy

Fazekas Patrik
fizikus

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az MTA Szilárdtestfizikai és
Optikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója,
az Intézet Tudományos Tanácsának volt elnöke, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára,
az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem címzetes egyetemi tanára, a modern
mágneses kutatások kiemelkedő egyénisége,
az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíjának kitüntetettje

2007. május 16-án, életének 63. évében elhunyt.

Temetése 2007. június 5-én, kedden 12 órakor lesz a Fiumei úti
Sírkertben (Kerepesi temető)
a római katolikus egyház szertartása szerint.

Halálával a fizikus közösség egy nemzetközileg nagyra becsült kutatót,
iskolateremtő tudóst és kiemelkedő egyetemi oktatót veszített el.
Emlékét és szellemi hagyatékát kegyelettel megőrizzük.

Gyászolják: édesanyja Fazekas Jenőné, unokatestvére Palme Domonkosné,
Palme Judit, rokonai, barátai és tisztelői.

Cím: Palme 1131 Budapest, Keszkenő út 7. IV. 13.

------------------------------------------------------------

A KFKI Telephelyről különbusz indul a temetésre 10.45-kor.
A temetés után a különbusz visszamegy az intézetbe.
-------------------------------------------------------------

közreadta: Sz.K.

  • [Fizinfo] Fazekas Patrik gyaszertesitoje, Szalay Kati, 05/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page