Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] szeminariumi meghivo - RMKI MFFO

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] szeminariumi meghivo - RMKI MFFO


Chronological Thread 
  • From: László Deák <deak AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] szeminariumi meghivo - RMKI MFFO
  • Date: Fri, 18 May 2007 13:02:34 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az RMKI Magfizikai Főosztályának anyagtudományi szemináriuma:


Bogdán Csilla (RMKI)

"Etán- és propánvázon szubsztituált oligofoszfonsavak
oligofoszfono-karbonsavak protonálódásának és
fémkomplexeinek vizsgálata"

(házivédés - munkabeszámoló)


Időpont:
2007. május 23. (szerda), 14.00

Helyszín: KFKI RMKI,
III. épület, 2. emelet, tanácsterem
(1121 Bp. Konkoly Thege M. út 29-33.)


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Deák László


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page