Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Doktorandusz lehetoseg az ELTE-n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Doktorandusz lehetoseg az ELTE-n


Chronological Thread 
  • From: Tamas Ungar <ungar AT ludens.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Doktorandusz lehetoseg az ELTE-n
  • Date: Tue, 15 May 2007 16:10:25 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Doktoranduszt keresek
a következ témák közül lehet választni:

1)
Jég plasztikus viselkedése szinkrotronos vizsgalatok alapján

A viz néhány GPa nyomáson már szobah mérsékleten kristályosodik, ráadásul ugyanazokban a kristályszerkezetekben, amelyekben alacsony h mersekleten is kristályos. A jég képlékenységi tulajdonságainak ismerete fontos, egyrészt a gleccserek mozgásának, másrészt a jégb l alló meteoritok mechanikai tulajdonságainak megismerése illetve modellezése szempontjából. Gyémánt nyomáscellában el állított jég röntgen diffrakciója szinkrotron mellett elvégezhet . Meglév mérések kiértékelésében, illetve újabb szinkrotronos mérésekbe való bekapcsolódással kezd dhet a doktori munka. A téma egyaránt jelent illetve nyújt lehet séget elméleti, kísérletes valamint számítógépes munkákra.

2)
Hexagonális fémek mikroszerkezetének vizsgálata szinkrotronos mérések alapján

Az utóbbi években három hexagonális fém illetve ezek ötvözetei az anyagfizikai kutatások el terébe kerültek, ezek: Zr, Ti és Mg. Zirkonium és ötvözetei a nukleáris energiatermelés fontos anayagai. Titán és ötvözetei a polgári repülésben alkalmazott hajtó turbinák fontos szerkezeti anayagai. Magnézium és ötvözetei pedig a járm ipar egyre gyakrabban alkalmazott szerkezeti anayagai. Hexagonális fémek alkíthatósága alapvet en a mikroszrkezetük függvénye. Egy egészen új szinkrotronos módszer lehet séget nyújt az ebben a vonatkozásban lényeges mikroszrkezeti tulajdonságok kísérletes vizsgálatára. A doktorandusznak egyrészt részt vehetne a kísérletekben a Grenoble-i ESRF szinkrotron mellett, másrészt a kísérletek feldolgozását és kiértékelését kellene kidolgozni.

Jelentkezhetnek: fizikus, mat-fiz tanárszakos vagy fizikus-informatikus hallgatók.
A doktori jelentkezés határideje május vége. A doktori meghallgatás el reláthatólag július közepén várható. Sikeres doktori iskolai felvétel esetén a jelentkez a szokásos doktori ösztöndíjra számíthat, ami 3 éves doktoranduszi alkalmazást tesz lehet vé.

A konkrét témaválasztás és a részletesebb doktoranduszi feladatok megbeszélése céljából szivesen állok az érdekl d hallgató(k) rendelkezésére.

Témavezet : Ungár Tamás, egyetemi tanár, Anyagfiziaki Tanszék, 4.66 szoba, ungar AT ludens.elte.hu  • [Fizinfo] Doktorandusz lehetoseg az ELTE-n, Tamas Ungar, 05/15/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page