Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - el�ad�sok az Akad�mi�n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

el�ad�sok az Akad�mi�n


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: eladsok az Akadmin
  • Date: Thu, 10 May 2007 11:19:41 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHIVÓ
az MTA közgyûléséhez (május 7-8.)
kapcsolódó tudományos ülésszakra.

Cím: A magyar csillagászat és az EU 7. keretprogramja
Idõpont: 2007. május 16. (szerda) 10:00 óra
Helyszín: MTA Nagyterme
Budapest, Roosevelt tér 9.
Program:

10:00-10:15 Kroó Norbert (alelnök, MTA) az MTA és az EU 7.
keretprogramja (megnyitó)

10:15-10:45 John Davis (Royal Observatory, Edinbourgh): The Opticon
Project

10:45-11:15 Frey Sándor (KGO): A Radionet

11:15-11:40 szünet

11:40-12:00 Mosoni László (MTA KTM CSKI): Az EII (European Interferometry
Initiative)
12:00-12:20 Mezõ György (MTA KTM CSKI): Az EAST project

12:20-12:40 Balázs Lajos (MTA KTM CSKI) Az ASTRONET

Dr. Balázs Lajos  • eladsok az Akadmin, Kalman Belane, 05/10/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page