Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Felvételi a Pécsi TTK Fizika Doktori Iskolájába

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Felvételi a Pécsi TTK Fizika Doktori Iskolájába


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Matyas Koniorczyk" <kmatyas AT optics.szfki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Felvételi a Pécsi TTK Fizika Doktori Iskolájába
  • Date: Tue, 8 May 2007 10:23:09 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola
felvételt hirdet a 2007-2008. tanévre nappali és levelező tagozatos
PhD képzésre, ,,Kvantumoptika", ,,Nemlineáris optika és spektroszkópia",
,,Részecske- és magfizika", ,,Lézer- és plazmafizika, lézerek
alkalmazásai" témakörökben.

A jelentkezési határidő:

2007 május 25 (péntek) 12:00 óra.

A felvételi jelentkezés feltételeiről, módjáról és a doktori iskoláról
részletes információ található a Doktori Iskola Honlapján:

http://fizphd.ttk.pte.hu
------------------------

További információval Dr. Koniorczyk Mátyás, a Doktori Iskola titkára
áll rendelkezésre a kmatyas .at. gamma.ttk.pte.hu e-mail címen,
illetve a 06-72-503600/4504, valamint a 06-20-3822662 telefonszámon.

Emellett érdemes felvenni a kapcsolatot a témavezetőkkel, az Iskola
oktatóival is, akiknek a névsora honlapunkon megtalálható.

A felvételi eljárás során kizárólag szakmai szempontokat mérlegelünk,
kutatóintézeti doktoranduszok is kaphatnak állami ösztöndíjat.

Pécs, 2007. április 27.

Dr. Janszky József
akadémikus
a PTE TTK
Fizika Doktori Iskola
vezetője  • [Fizinfo] Felvételi a Pécsi TTK Fizika Doktori Iskolájába, Dr. Matyas Koniorczyk, 05/08/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page