Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Insperger Tamás <inspi AT mm.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Thu, 03 May 2007 16:54:52 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Kossa Attila

(BME Műszaki Mechanikai Tanszék)

Véges rugalmas-képlékeny anyagmodellek numerikus vizsgálata

2007. máj. 10. csütörtök 12.30 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Műszaki Mechanikai Tanszék
MM/MG épület, könyvtár

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium, Insperger Tamás, 05/03/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page