Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] ELTE Ericsson PhD felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] ELTE Ericsson PhD felhívás


Chronological Thread 
  • From: "Gábor Vattay" <vattay AT elte.hu>
  • To: grantforum AT cs.elte.hu, "Fizikus lista" <fiziqs AT ludens.elte.hu>, fiziqs AT listbox.elte.hu, Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELTE Ericsson PhD felhívás
  • Date: Thu, 3 May 2007 14:22:14 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Itt küldöm az alábbi PhD felhívást. PhD jelöltek és esetleg
témavezetők jelentkezését is várjuk. A szöveg innen is letölthető:

http://vattay.web.elte.hu/CNL_felhivas.pdf


Felhívás az ELTE CNL PhD ösztöndíjakra történő jelentkezésre

Az ELTE TTK Kommunikációs Hálózatok Laboratóriuma (CNL) az Ericsson
Kutatás-fejlesztés támogatásával, az ELTE TTK és az Ericsson
hosszútávú együttműködési magállapodása keretében -- az elmúlt hat
évhez hasonlóan -- 2007 szeptemberétől kezdődően három PhD ösztöndíjat
hirdet meg végzős hallgatók számára az infokommunikációs hálózatok
kutatása területén. Elsősorban matematikus, fizikus és informatikus
hallgatók jelentkezését várjuk. A doktori ösztöndíj -- az államihoz
hasonlóan -- 6 beiratkozott szemeszteren át nyújtható . A doktori
tanulmányok során az ösztöndíjasoknak egy további szemeszterben
lehetőséget biztosítunk az Ericsson Kutatás-fejlesztés budapesti
kutatólaboratóriumában szakmai gyakorlat végzésére is.

Az ösztöndíj célja kifejezetten az akadémiai kiválóság által motivált
kutatások folytatása a matematika, a fizika, a számítógép tudomány és
az infokommunikáció határterületein, a nagy presztízsű nemzetközi
konferenciákon és folyóiratokban való megjelenés, a nemzetközileg
elismert kutatás ezen az interdiszciplináris területen. Az ösztöndíjas
lehetőséget kap eredményeinek külföldi és hazai konferenciákon való
önálló ismertetésére és ezen keresztül a kutatás világának jobb
megismerésére. Olyan jelöltek jelentkezését várjuk, akik életcéljuknak
tekintik a kutatói pályát és a PhD megszerzését követően karrierjüket
a kutatás vagy a fejlesztés területén kívánják folytatni.

Az Ericsson által támogatott doktori ösztöndíj mértéke megegyezik az
állami ösztöndíj mindenkori összegével, amely a CNL-ben végzett
kutatómunkához és oktatáshoz kapcsolódó tevékenységgel még mintegy 30
- 60%-os mértékben egészíthető ki. Ezt meghaladóan azonban más
elfoglaltság vállalása az ösztöndíjjal nem összeegyeztethető.

2007-ben a következő kutatási területeken várjuk a jelentkezőket:

 A hálózatok tervezésének és optimalizálásának matematikai módszerei
 Az infokommunikációs hálózatok statisztikus fizikája
 Az infokommunikációs hálózatok minőségének mérése és monitorozása
 Az infokommunikációs hálózatok nemlineáris dinamikájának modellezése
 Érzékelő és ad-hoc hálózatok modellezése és mérése
 Szoftver rendszerek tesztelésének matematikai módszerei

A jelentkezésnek két formája lehetséges. A szokásos, egyéni
jelentkezési forma esetén a jelölt rövid önéletrajzot küld be, mely
tartalmazza a főbb érdemeket, köztük a középiskolai és egyetemi
díjakat, az esetleges TDK munka vagy publikációk főbb adatait és az
egyetemi szigorlatokon elért eredményeket is. Ezt követően, a
felvételi beszélgetés során, a CNL a jelölt érdeklődési területének
figyelembevételével témát és témavezetőt javasol, akivel közösen
jelentkezést nyújtanak be az ELTE megfelelő (matematika, fizika,
informatika …) Doktori Iskolájába. Kivételes esetben, a jelölt a fenti
kutatási témákhoz kapcsolódó önálló témát és a CNL-en kívüli ELTE
oktatót is megjelölhet témavezetőként. A felvételi beszélgetésre ekkor
a javasolt témavezetővel együtt kerül sor. Sikeres felvételt követően
a témavezető meghívást kap a CNL témavezetői közé .

A jelentkezéseket a
vattay AT elte.hu
e-mail címen folyamatosan, de
legkésőbb 2007. május 17.-ig várjuk. A jelölteket 2007. május 18.-án
felvételi beszélgetésen hallgatjuk meg. A felvételről szóló döntést
2007. május 21.-én közöljük, melyet május 30.-ig a közösen kidolgozott
PhD jelentkezés követ.

Budapest 2007. május 2.
Vattay Gábor
egyetemi tanár, a CNL
igazgatója
--
Prof. Gábor Vattay
Department of Physics of Complex Systems
Eötvös University Budapest
http://www.complex.elte.hu/vattay.html
Cell: +36 70 5552918
Fax:: +36 70 9074108
skype:vattay?call


  • [Fizinfo] ELTE Ericsson PhD felhívás, Gábor Vattay, 05/03/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page