Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 4. péntek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 4. péntek


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 4. péntek
  • Date: Wed, 2 May 2007 10:45:57 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Prof. emer. Michael Revzen
(Technion, Haifa)

"History and Classical Limit of the Casimir Effect"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2007. május 4. péntek du 14.00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula

  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 4. péntek, Fodor Gyula, 05/02/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page