Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elméleti Fizikai Iskola '2007 -- Indul az LHC!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elméleti Fizikai Iskola '2007 -- Indul az LHC!


Chronological Thread 
  • From: Gabor Takacs <takacs AT elte.hu>
  • To: "ELFT levezőlista (fizinfo)" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elméleti Fizikai Iskola '2007 -- Indul az LHC!
  • Date: Fri, 20 Apr 2007 17:46:30 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Érdeklődők!

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Részecskefizikai és Gravitációelméleti
Szakcsoportja ebben az évben is meghirdeti a hagyományos Elméleti Fizikai
Iskolát október 27. és 31. között, Gyöngyöstarjánban.

Az iskola címe:

INDUL AZ LHC!

Az iskola honlapja: http://www.kfki.hu/~elftrfsz/iskola_2007.html

Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 31, várható költség: 36000 Ft/fő.


Az iskola célja azon fenomenológiai jóslatok jelenségorientált, gyakorlatias
áttekintése, amelyeket az idén induló LHC vizsgál: Higgs, szuperszimmetria,
kvark-gluon plazma, extra dimenziók, fekete lyukak, nehéz kvarkok és
diffraktív fizika, kiegészítve egy kísérleti áttekintéssel az LHC
képességeiről és lehetőségeiről, valamint a várható eredmények asztrofizikai
vonatkozásainak tárgyalásával. A tervezett előadások (zárójelben a felkért
előadók nevével):

* Bevezetés a standard modellbe (Trócsányi Zoltán)
* Az LHC kísérleteinek összefoglalója (Siklér Ferenc)
* Bevezetés a standard modellen túli fizikába (Csikor Ferenc)
* A LEP és a Tevatron kísérleti eredményeinek összefoglalása (Pásztor
Gabriella)
* Nehéz kvarkok fizikája (Ligeti Zoltán)
* SM Higgs keresése (Trócsányi Zoltán)
* Nem-SM Higgs keresése (Horváth Dezső)
* Extra dimenziók, fekete lyukak (Cynolter Gábor)
* MSSM/SUSY az LHC-ben (Horváth Dezső)
* Nehézion fizika (Lévai Péter)
* Diffraktív fizika (Csörgő Tamás)
* Asztrofizikai várakozások és következmények (Patkós András)
* Higgs vákuum stabilitás (Nógrádi Dániel)Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Takács Gábor és Veres Gábor

--

Gabor Takacs

Institute for Theoretical Physics
Eotvos University
H-1117 Budapest
Pazmany Peter setany 1/A
Hungary
Phone: +36-1-372 2748
Fax: +36-1-372 2509
Web: http://takacs.web.elte.hu
  • [Fizinfo] Elméleti Fizikai Iskola '2007 -- Indul az LHC!, Gabor Takacs, 04/20/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page