Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Gillemot Laszlo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Gillemot Laszlo


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Gillemot Laszlo
  • Date: Fri, 13 Apr 2007 10:23:12 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Gillemot Laszló

Trading and Price Diffusion:
Stock Market Modeling Using the Approach of Statistical Physics

2007. április 20. (péntek) 14 óra 30
BME K épület, I. emelet 59 terem.
(1111 Budapest, Muegyetem rkp. 3.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk (letölthetõk)
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Gillemot Laszlo, Mihaly Gyorgy, 04/13/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page