Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. John Calsamiglia

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. John Calsamiglia


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. John Calsamiglia
  • Date: Thu, 5 Apr 2007 08:00:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

DR. JOHN CALSAMIGLIA (Universitat Autonoma de Barcelona):
" Collective vs. local access to multiple copies: Quantum Chernoff bound and
hiding a secret direction"

Idõpont: 2007. április 11. (szerda) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page