Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A diák Wigner Jenő

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A diák Wigner Jenő


Chronological Thread 
  • From: Karácsonyi József Sándor <nagkar AT wigner.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A diák Wigner Jenő
  • Date: Mon, 2 Apr 2007 10:32:01 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

T. Lista!

A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Mérnök-Fizikus Helyi Bizottsága által
szervezett tavszi előadássorozat folytatódik, melynek 4. elődását:

---------------------------------------------------------------------------

DR. RADNAI GYULA
(ELTE TTK FI, Anyagfizikai Tanszék)


A diák Wigner Jenő
címmel tartja
---------------------------------------------------------------------------
Időpont: 2007. április 3. kedd 19 óra
---------------------------------------------------------------------------
Helye: BME Wigner Jenő Kollégium Nagyterem
---------------------------------------------------------------------------

Mindenkit szeretettel várunk!

Absztrakt:
Manapság újra megnőtt a sikeres emberek élete iránti érdeklődés.
Keressük a titkot, a módszert, aminek birtokában mi is sikeresek
lehetnénk. A jövő mérnökeit, fizikusait persze első sorban a sikeres
mérnökök, fizikusok élete érdekli. Wigner Jenő mérnök is volt, fizikus
is volt, Nobel-díjat is kapott. Okkal és joggal vette fel nevét a BME
Kollégiuma. Az itt tanuló diákokat azonban az is érdekelheti, milyen
volt Wigner Jenő középiskolás korában, hiszen a középiskolás évek még
közelállnak a mai egyetemistákhoz. Ha pedig belegondolunk abba, hogy
Wigner Jenő 1912 őszétől 1920 nyaráig járt a Fasorban gimnáziumba,
miközben lezajlott egy világháború, az ország államformája
Osztrák-Magyar Monarchiából Magyar Népköztársasággá majd
Tanácsköztársasággá, majd kormányzó vezette, király nélküli Királysággá
vált,. elképzelhetjük, hogy nem voltak ezek könnyű évek egy tinédzser
személyiségének kialakulásához, a sikeres életpálya megalapozásához.
Hogyan birkózott a család, az iskola és maga Wigner Jenő az állandóan
változó körülmények adta problémákkal? Milyen diákkora volt Wigner
Jenőnek? Erről szól az előadás.

Üdvözlettel: Karácsonyi József Sándor
Mafihe-MFHB
  • [Fizinfo] A diák Wigner Jenő, Karácsonyi József Sándor, 04/02/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page