Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ma!!!! AEKI ASZL szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ma!!!! AEKI ASZL szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ma!!!! AEKI ASZL szeminárium
  • Date: Mon, 02 Apr 2007 08:19:37 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Anyagszerkezeti Labor szeminárium

2007. április 2. hétfő 9.00Balaskó Márton: Milyenek látják a szuperkritikus vizet a neutronok

Mindenkit szeretettel várunk a
19. épület Tanácsteremben!
(1121 Bp. Konkoly-Thege út 29/33)  • [Fizinfo] Ma!!!! AEKI ASZL szeminárium, Gabor Nagy, 04/02/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page