Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Tel Tamas az aramlasok mintazatairol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Tel Tamas az aramlasok mintazatairol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: tel AT general.elte.hu, complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Tel Tamas az aramlasok mintazatairol
  • Date: Thu, 22 Mar 2007 16:36:10 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:

Tél Tamás
(ELTE Elméleti Fizikai Tanszék)

Sodródás, káosz, reakciók: fraktál mintázatok áramlásokban

Az elõadás kezdete: március 27-én, kedden kettõkor,
helye: ELTE TTK északi épület, 5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.
  • [Fizinfo] KRFT tea: Tel Tamas az aramlasok mintazatairol, Tamas Geszti, 03/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page