Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nagyáteresztőképességű és kombinatorikus módszerek alkalmazása az anyagkutatásban - MFA Szeminárium 2007. március 21. 11:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nagyáteresztőképességű és kombinatorikus módszerek alkalmazása az anyagkutatásban - MFA Szeminárium 2007. március 21. 11:00


Chronological Thread 
  • From: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: mfa AT mfa.kfki.hu
  • Cc: naplo AT mfa.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Nagyáteresztőképességű és kombinatorikus módszerek alkalmazása az anyagkutatásban - MFA Szeminárium 2007. március 21. 11:00
  • Date: Wed, 14 Mar 2007 14:21:09 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A jövő héten a reguláris időpontban, szerdán

*** 2007. március 21-én, 11 órakor

is tartunk MFA Szemináriumot. Vendégünk:

*** Margitfalvi József
*** MTA Kémiai Kutatóközpont, Felületkémiai és Katalízis Intézet

Előadásának címe:

*** Nagyáteresztőképességű és kombinatorikus módszerek
**** alkalmazása az anyagkutatásban

Rövid összefoglaló:
******************

Az elmúlt évtizedben a kombinatorikus illetve a nagyáteresztő
kísérletezés módszerei jelentős mértékben elterjedtek az anyagkutatás
területén is. Osztályunkon intenzív kutató tevékenység folyik ezen a
területen, főként a heterogén katalizátorok tervezése vonatkozásában.
Megpróbáltuk alkalmazni az új kutatási módszereket illetve elterjeszteni
egy új kutatási szemléletet.
Tapasztalataink szerint a kombinatorikus módszerek mind az alap, mind az
alkalmazott kutatásban igen jól használhatók. A kombinatorikus
anyagkutatás hatékony műveléséhez nagyáteresztő kísérletezést biztosító
készülékekre, azokhoz kapcsolódó gyors analitikai módszerekre, valamint
az ezeket kiszolgáló informatikai háttérre van szükség. Általánosságban
elmondható, hogy az informatikai háttér fontos részét képezi egyrészt az
anyagkönyvtárak tervezésére és optimalizálására alkalmas informatikai
platform, másrészt a nagyszámú kísérleti adat elemzésére szolgáló
információbányászati eljárás.
Előadásomban – irodalmi adatok alapján - rövid áttekintést szeretnék
adni a módszer felhasználása során kapott fontosabb eredményekről,
illetve bemutatom az általunk kifejlesztett informatikai platform
lényeges elemeit, valamit az elért eredményeket.

*******************


Minden érdeklődőt szívesen látunk!


Üdvözlettel, Hajnal Zoltán  • [Fizinfo] Nagyáteresztőképességű és kombinatorikus módszerek alkalmazása az anyagkutatásban - MFA Szeminárium 2007. március 21. 11:00, HAJNAL Zoltán, 03/14/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page