Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] CoRoT Űrtávcső: út a csillagok belsejébe és új világok felé

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] CoRoT Űrtávcső: út a csillagok belsejébe és új világok felé


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] CoRoT Űrtávcső: út a csillagok belsejébe és új világok felé
  • Date: Thu, 08 Mar 2007 04:30:54 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület


CoRoT Űrtávcső: út a csillagok belsejébe és új világok felé


A Francia Nemzeti Űrügynökség (CNES) vezetésével nemzetközi összefogás
keretében megvalósuló űrprogram újabb fontos állomásához érkezett: a
kalibrációs feladatok végeztével 2007. február 3-án megkezdte a
tudományos méréseket. Ez ad aktualitást a Magyar Tudományos Akadémia
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetében március 12-én
tartandó CoRoT-napnak.


2006. december 27-én sikeresen útjára indult Bajkonurból a CoRoT
(Convection, Rotation and planetary Transits; Konvekció, forgás és
bolygóátvonulások) űrtávcső. A tisztán tudományos célt szolgáló űreszköz
a csillagok belsejét vizsgálja, csillagokban terjedő hanghullámok okozta
felszíni fényváltozások megfigyelésével. Az eljárás a föld belsejét
vizsgáló szeizmológiával rokon, ezért asztroszeizmológiának hívják. Az
űrtávcső pontos mérései lehetővé teszik, hogy csillagok olyan
elhalványodásait is kimutassa, amit a Földnél kicsivel nagyobb, de ahhoz
hasonló bolygók csillagkorong előtti átvonulása okoz. A CoRoT az első
űrprogram, amivel távoli csillagok körül keringő ilyen új világok
fedezhetők fel - az előzetes becslések szerint 10-40 ilyen felfedezés
várható.

A legközelebbi csillag, a Nap esetében, és a legjobb műszerekkel is csak
annak külső 400 km-es rétegébe láthatunk be közvetlenül (leszámítva a
neutrinóknak a Nap magjából származó információját). Az ESA SOHO
űrtávcsöve már évek óta méri a Nap felszíni rezgéseit, amivel a magzati
ultrahangokhoz hasonlóan a Nap belsejébe is bepillanthatunk. A CoRoT az
első európai űrtávcső, ami a SOHO elvéhez hasonlóan képes a csillagok
belsejébe látni. A CoRoT tudományos eredményei lényeges ismereteket
adnak ahhoz, hogy a Napot más csillagokkal összehasonlíthassuk, és
betekinthessünk a Nap jövőjébe. A csillagok belsejének megismerése
nagyon fontos ahoz, hogy közelebb jussunk energiatermelésük és
fejlődésük megértéséhez.

A Francia Nemzeti Űrügynökség (CNES) vezetésével nemzetközi összefogás
keretében megvalósuló űrprogram újabb fontos állomásához érkezett: a
kalibrációs feladatok végeztével 2007. február 3-án megkezdte a
tudományos méréseket. Ez ad aktualitást a Magyar Tudományos Akadémia
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetében március 12-én
tartandó CoRoT-napnak. A Magyar Asztroszeizmológiai Csoport Dr. Paparó
Margit vezetésével 2005 eleje óta vesz részt a CoRoT fotometriai
előkészítő munkájában. A csoport a Magyar Űrkutatási Irodán keresztül
ESA társult tagországként csatlakozott a programhoz. A CoRoT Nap francia
és olasz kollégák részvételével összefoglalja a Magyar
Asztroszeizmológiai Csoport kétéves szerteágazó tevékenységét.


Az esemény honlapja: http://www.konkoly.hu/HAG

További információk:
- Paparó Margit - e-mail:
paparo AT konkoly.hu
- tel.: 1/391-9336  • [Fizinfo] CoRoT Űrtávcső: út a csillagok belsejébe és új világok felé, Tepliczky István, 03/08/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page