Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nemzetközi Heliofizikai Év

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nemzetközi Heliofizikai Év


Chronological Thread 
  • From: Mizser Attila <mzs AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Nemzetközi Heliofizikai Év
  • Date: Mon, 05 Mar 2007 13:08:19 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagaszati Egyesulet

Megkezdődött a Nemzetközi Heliofizikai Év

Az UNESCO döntése értelmében 2007 a Nemzetközi Heliofizikai Év. Ennek
keretében világszerte szakmai és ismeretterjesztő megmozdulásokat,
összejöveteleket
tartanak a témakör népszerűsítésének érdekében. Emellett kiemelten
figyelik központi csillagunk aktivitása és a földi magnetoszféra, valamint
a felsőlégkör viselkedése közti kapcsolatot.

Az elmúlt évek kutatásai nem csak központi csillagunk működéséről
nyújtottak új eredményeket. Kiderült, hogy a naptevékenység, különösen a
napszél, összetett formában hat a Föld magnetoszférájára, azon keresztül a
légkörre, és ennek révén bolygónk felszínére is. Egyértelmű lett, hogy nem
csak az űrbeli tevékenységet, de a légköri repülést, a műholdas
kommunikációt és helyzet-meghatározást, a távközlési, valamint az
energiaszolgáltató hálózatok működését is érezhetően befolyásolják a
Nap-Föld kölcsönhatások különböző formái.

Hazai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy kutatóink részt vesznek a
STEREO műholdpáros által végzett kutatásokban. A Stereo A és B szonda
központi
csillagunk aktivitását, és a róla kiáramló napszelet két eltérő helyről
figyeli, ezért annak pontos térbeli jellemzőit is tanulmányozhatja. A
STEREO-A 2006. december 4-én, B jelzésű párja pedig 2007. január 22-én
állt pályára, eddig minden műszerük jól működik. A szondák 2007 áprilisára
jutnak olyan helyzetbe, ahonnan már lehetővé válik a napkitörések
terjedésének rekonstruálása, a Földhöz történő megérkezésük előrejelzése.
A projektben a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete is részt vesz,
elsősorban a kibocsátott részecskék mozgásának modellezésével, valamint az
IMPACT detektor adatainak feldolgozásával.

A Nemzetközi Heliofizikai Év alatt zajló tevékenységet hazánkban a KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete és Dr. Kecskeméty Károly
koordinálja. Ennek keretében a nagyközönség számára nyílt nap lesz 2007.
június 10-én, amikor a programban résztvevő intézetek fogadják az
érdeklődőket. Emellett az ország több pontján szabadtéri távcsöves
bemutatások lesznek, ahol központi csillagunkat lehet megfigyelni. Az év
második felében Sopronban a nagycenki Geofizikai Obszervatórium
fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából lesz konferencia (szept.
21.).

A Nemzetközi Heliofizikai Év magyar honlapja:
http://www.rmki.kfki.hu/kffo/IHY/index.htm

Heliofizikai kutatásokban hazánkban az alábbi intézetek vesznek részt:

* MTA CSKI Debreceni Napfizikai Kutatóintézet
* Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszék
* Eötvös Loránd Tudományegyetem Űrkutató Csoport
* MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
* KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete
* KFKI Atomic Energy Research Institute Budapest
* MTA KTM CSKI, Budapest

Március a Polaris Csillagvizsgálóban a heliofizika hónapja lesz. Ebben a
témakörben hallhatnak ismeretterjesztő előadássorozatot az érdeklődők a
Nap belső folyamataitól indulva a napszél jelenségein keresztül egészen a
földi hatásokig.

* Március 6.: A Nap működése, ahogyan ma látjuk (Forgácsné Dr. Dajka
Emese, ELTE Csillagászati Tanszék)
* Március 13.: Napfoltok és naptevékenység (Dr. Kálmán Béla, MTA CSKI
Napfizikai Obszervatóriuma, Debrecen)
* Március 20.: Napszél és űridőjárás (Dr. Kecskeméty Károly, MTA KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet)
* Március 27.: A Nap hatása a magnetoszférára és a légkörre (Dr.
Illés Erzsébet, MTA KTM CSKI)

Az előadásokra a csillagvizsgálóban (III. kerület Laborc u. 2/c) kerül
sor, de az interneten a Polaris TV élő adásával is nyomon követhetők,
valamint utólag is letölthetők.

További információk: Kereszturi Ákos, tel. (30) 343-7876
Mizser Attila, (70) 548-9124
  • [Fizinfo] Nemzetközi Heliofizikai Év, Mizser Attila, 03/05/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page