Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 1%

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 1%


Chronological Thread 
  • From: Gyulai Jozsef <gyulai AT mfa.kfki.hu>
  • To: -mfamind <mfamind AT mfa.kfki.hu>, Fizinfo AT lists.kfki.hu, eetb AT yahoogroups.com, dbeke AT delfin.klte.hu
  • Subject: [Fizinfo] 1%
  • Date: Tue, 27 Feb 2007 14:15:46 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák, kedves Barátaim!

Mintegy egy évtizede él és mu"ködik az "Alapítvány a Mikroelektronikai Mu"szaki Kultúráért" közhasznú szervezet, amelynek pl. én is alapító tagja vagyok, jelenlegi elnökünk Szabó Zsolt (MFA). Ezen ido" alatt - például - sok fiatal doktorandusz ösztöndíja származott az Alapítványtól. Szeretnénk a továbbiakban is - elso"sorban - a szakmaközeli fiatalokat, ösztöndíjukat, konferencia-részvételeiket, stb. támogatni. A "szakmaközeliség" mára kibo"vült: a szenzorikát, a nanotudományt is jelenti, természetesen.

Örömmel vennénk, ha a személyi jövedeladó(d/ja) 1%-át erre a nemes célra tudná(d) fordítani. Az Alapítvány póstacíme: H-1015 Budapest, Donáti u. 61. Adószáma 1-8013519-1-41.

Elo"re is köszönöm - a kedvezményezettek nevében.

Baráti üdvözlettel

Gyulai József

----Prof. Jozsef Gyulai, Chairman, Engineering Section, Hungarian Academy of Sciences;
Chair, Advisory Board,
Res. Inst. for Tech. Phys. and Matl. Sci. (MFA), Hung. Acad. Sci.,
Address: 29-33 Konkoly Thege Rd., 1121 Budapest
Mail: POBox 49, H-1525 Budapest, Hungary
Phone: +36-1-392-2770, -2224, Fax: -392-2226, Cell: +36-30-940-3081
Homepage: www.mfa.kfki.hu/~gyulai/


  • [Fizinfo] 1%, Gyulai Jozsef, 02/27/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page