Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok 2007/I

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok 2007/I


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Makai Mihály <makai AT sunserv.kfki.hu>, Fetzer Csaba <fetzer AT rmki.kfki.hu>, Somogyi András <somogyi AT sunserv.kfki.hu>, Marton Balasko <balasko AT sunserv.kfki.hu>, pereze AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok 2007/I
  • Date: Thu, 25 Jan 2007 14:40:43 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


AEKI ASZL SZEMINÁRIUMOK2007. I. félévJanuár 11. csütörtök 10.00 óra

Marina Frontasyeva (JNIR, Dubna): Neutron Activation Analysis for Life Sciences at JINR, Dubna

Február 26

Somogyi András: Zr-1%Nb lokális korróziója

Március 12

Fetzer Csaba: Nanoméretű rétegek elektrokémiai leválasztása és
in situ Mössbauer spektroszkópiai vizsgálata

Április 2

Balaskó Márton: Milyenek látják a kritikus vizet a neutronok

Április 23

Makai Mihály: Furcsaságok a termohidraulikában

Május 7

Perezné Feró Erzsébet: Zr1%Nb burkolat oxidációja és hidrogénfelvétele vízgőz atmoszférában


A szemináriumokat általában hétfőként reggel 9:00 órakor tartjuk a 19. épület tanácstermében. Az ettől eltérő időpontokat külön jeleztük.Mindenkit szeretettel várunk!


Attachment: szemin2007I.doc
Description: MS-Word document  • [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok 2007/I, Gabor Nagy, 01/25/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page