Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 18 Jan 2007 07:38:02 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Szabados László

Cím:"Az XZ Ceti és az anomális cefeidák"

kivonat:
A pulzációs periódusuk szerint az RR Lyrae tipusú csillagokra,
a luminozitásuk alapján pedig a cefeidákra emlékeztetõ, un.
anomális cefeidákról legújabban kiderült, hogy valójában extrém
fémszegény cefeidák. Legközelebbi ismert képviselõjüket, az XZ
Cetit alapos vizsgálatnak vetettük alá (Derekas Alizzal és Kiss
Lászlóval, s ennek során az anomális viselkedés további jegyeire
derült fény.

A szeminárium idõpontja: 2007. január 25, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 01/18/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page