Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozzászólása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozzászólása


Chronological Thread 
  • From: Lindeisz László <laszlo.lindeisz AT t-online.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozzászólása
  • Date: Wed, 17 Jan 2007 10:09:12 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!A Magyar Tudomány történetében nem ez volt az első, szerkesztői "szervezési
hiba". Az 1998/5. számban dr. Tóth Tibor egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem
tanszékvezetője kapott alkalmat Tudomány, Hit, Világmagyarázat című írásának
közlésére, amely cikk az evolúcióellenes, intelligens tervezésnek nevezett,
áltudományos nézetrendszert propagálta. Idézek a Tudomány felfedezi Istent
(alcím: Intelligens tervezés - az evolúcióelmélet új riválisa. Aeternitas,
2004)) című könyv dr. Tóth tudományos pályáját ismertető részéből: "A
dolgozat megjelenését hosszas belső vita után két, nemzetközi hírű magyar
tudós, Heller Ágnes és Vámos Tibor akadémikusok személyes és nyílt támogatása
tette lehetővé, elismerve az intelligens teremtés alternatívájának
létjogosultságát."A hosszas belső vita - ha valóban megtörtént - ebben az esetben kizárja,
"hogy a dolog mögött a szerkesztőség figyelmetlensége, s nem szándékosság
vagy tudatlanság állt."Lindeisz László

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page