Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Horváth István leveléhez

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Horváth István leveléhez


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Horváth István leveléhez
  • Date: Wed, 10 Jan 2007 14:55:26 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Ki volt és mit csinált Petzval?

Való igaz, hogy a nagyméretű akromatikus lencsék magalkotása Petzval nevéhez fűződik, de nem a színhiba korrigálása tette nevezetessé, hiszen annak a receptjét már a XIX. század elején ismerték. Ezen kívül a lencséknek vannak geometriai optikai hibái, ezek közül az egyik a képgörbülés: A síkban elhelyezkedő világító pontokat csak véges, az ideális képpontokat körülvevő tartományokra tudjuk leképezni. Az a felület, amelyen ezen tartományok átmérője a legkisebb (a legélesebb a kép) a korrigálatlan objektíveknél gömbfelület, viszont a fotolemez sík. Ahhoz, hogy a lemez síkjában is kicsik legyenek a foltok, a lencsék átmérőjét Petzval előtt annyira le kellet csökkentani, hogy fényerő hiányában csak fekvő emberről lehetett fényképet készíteni.

Petzval megállapította, hogy a képfelület akkor sík, ha a törésmutatók és a lencsefelületek görbületi sugarainak bizonyos kombinációja eleget tesz a róla elnevezett formulának. Formuláját a fényképezés feltalálása után két évvel (!) vezette le.
A bizonyítás nem maradt fenn, mert Petzval nem közölte. A hagyatékban sem szerepelt, mert Petzval bécsi lakását kirabolták. Szabadalmát a Voigtlaender cégnek edta el.

Az eredeti objektív három lencséből és kétféle üvegből állt. (Az akromatikussághoz két lencse elegendő!). Nemcsak a fotoobjektívek tervezésében játszik szerepet Petzval formulája. A silíciumszelet sík, a félvezető eszközgyártás egyetlen leképező objektívje 20-30 lencséből áll, ezek 8-10 féle üvegből készülnek. Persze nemcsak a Petzval hibát kell kiküszöbölni.

A csillagászati eszközöknél nem lehet a Petzval korrekciót megvalósítani, inkább a lemezt görbítik el.

Egyébként apja cseh (vagy morva) volt, Szepesbélán tanító majd orgonista és ezermester. Anyja szepesi szász. Ő Kassán járt középiskolába, majd a pesti Institutum Geometricumot (A BME elődje) végezte el. Először Pest városának mérnöke volt, de nehézségei támadtak, mert egy árvizet (az 1838-as előttit) ugyan sikeresen elhárított, de túllépte a költségvetést. Majd a pesti egyetem matematika professzora lett. Innen ment Bécsbe matematikát előadni. Onnan is a magyar haza hű fiának nevezte magát (Kalló Péter közlése). Lovon járt be Kahlenbergből az egyetemre, kiváló vívó volt és muzsikus. Matematika tankönyvet írt.

Az Akadémiai Kiadó megjelentette eredeti beszámolója (Joseph Petzval "Bericht über optishe Untersuchungen", Conrad Adolph Hartleben, Pesth, 1843) facsimile kiadását.
  • [Fizinfo] Horváth István leveléhez, Varga Péter, 01/10/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page