Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium
  • Date: Fri, 05 Jan 2007 08:57:23 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Anyagszerkezeti Labor szeminárium

2007. január 11. csütörtök 10.00Marina Frontasyeva (JNIR, Dubna):
Neutron Activation Analysis for Life Sciences at JINR, DubnaMindenkit szeretettel várunk a
19. épület Tanácsteremben!
(1121 Bp. Konkoly-Thege út 29/33)


  • [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium, Gabor Nagy, 01/05/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page