Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] allas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] allas


Chronological Thread 
 • From: Gurin Peter <gurin AT almos.vein.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] allas
 • Date: Wed, 29 Nov 2006 15:28:58 +0100 (CET)
 • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztel Kollégák!

A Pannon Egyetem Fizika Tanszékén kiírt állaspályázat beadási határidejét
meghosszabbították, új dátum: dec. 20.

További információ Szalai István tanszékvezetõtõl kapható a
szalai AT almos.vein.hu
e-mail címen vagy a (88) 624-251 telefonszámon.
Részletek: http://www.vein.hu/www/tanszekek/fizika/index.htm

Üdvözlettel,
Gurin Péter
 • [Fizinfo] allas, Gurin Peter, 11/08/2006
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] allas, Gurin Peter, 11/29/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page