Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Unnepi ules az EPF kiserlet 100. evfordulojan (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Unnepi ules az EPF kiserlet 100. evfordulojan (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Unnepi ules az EPF kiserlet 100. evfordulojan (fwd)
  • Date: Sat, 18 Nov 2006 14:14:17 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


---------- Forwarded message ----------

Date: Sat, 18 Nov 2006 08:47:54 +0100
From: Andras Patkos
<patkos AT hector.elte.hu>
To:
fizinfo AT lists.kfki.hu
Subject: Unnepi ules az EPF kiserlet 100. evfordulojan

Kerem a csatolt hirdetmeny kozzetetelet.
Koszonom, Patkos A. (ELFT)


--------------------------------------------------------------------------

Az MTA Fizikai Osztály és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tudományos
ülése

a súlyos és tehetetlen tömeg egyenlőségét bizonyító kísérletek
megkezdésének évfordulóján

A 100 éves Eötvös-Pekár-Fekete kísérletek
és máig tartó hatásuk

Király Péter
KFKI RMKI Kozmikus Fizikai Főosztály

Az ülés helye: MTA székház (Roosevelt tér 9.) Nagyterem
Időpont: 2006. november 22. (szerda) 14.30

Az előadás tartalmi összefoglalása:

A Göttingeni Egyetem Beneke alapítványa 1906-ban pályázati felhívást tett
közzé a tehetetlen és súlyos tömeg arányosságának kísérleti és elméleti
vizsgálatára, különös tekintettel a fizika új eredményeire és Eötvös Loránd
kifinomult mérési módszereire. A pályázatot Eötvös Loránd, Pekár Dezső és
Fekete Jenő nyerte "Ars longa, vita brevis" jeligéjű munkájukkal, amely a
kétféle tömeg azonosságát minden addiginál több nagyságrenddel pontosabban
igazolta.

Az előadás először áttekinti Eötvös Loránd rendkívül szellemes és gondos
mérési módszereit, majd rátér az eredmények korabeli hatására és
utóéletére. Először az Einstein munkásságával való kapcsolatot tárgyalja,
majd kitér Renner János 1930-as években végzett hasonló kísérleteire. Az
1960-as években kezdődik az Eötvös-kísérletek reneszánsza, elsősorban
Robert Dicke munkássága nyomán. Az ekkor végzett, még pontosabb mérések
előkészítéseként a Dicke-csoport Jánossy Lajossal és Renner Jánossal
folytatott levelezését és az ott felvetett problémákat ismertetjük.

1986-ban merült fel egy új, "ötödik" erő létezésének hipotézise, amelyet
elsősorban a régi Eötvös-kísérletekre alapoztak. E felvetés nyomán
rendkívül sok kísérleti eredmény született, amelyek nagyban fejlesztették a
kísérleti technikát és pontosították az elméleteket, noha végül az "ötödik
erő" akkori hipotézisének elutasításához vezettek.

A tehetetlen és súlyos tömeg arányossága napjaink fizikájában is alapvető
kérdésnek bizonyul, és egyre pontosabb méréseket tesz szükségessé.
Ismertetjük a jelenlegi kísérleti helyzetet és elméleti feltevéseket.
Könnyen lehet, hogy olyan alapvető kérdésekben, amelyeket hatalmas
gyorsítókkal vagy távcsövekkel is vizsgálnak, végül Eötvös-típusú mérések
fogják kimondani a döntő szót. Eötvös eredményeinek megbecsülését mutatja,
hogy az eddigi legpontosabb eredményeket egy Seattle-ben működő "Eöt-Wash"
nevű csoport érte el, és több műholdas mérést is terveznek az Eötvös-típusú
kísérletek pontosságának Eötvös Loránd idejében elképzelhetetlen mértékű
fokozására.  • [Fizinfo] Unnepi ules az EPF kiserlet 100. evfordulojan (fwd), Kiraly Peterne, 11/18/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page