Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A magyar tudomány ünnepe 2006: Hogyan jelent meg az élet Földön?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A magyar tudomány ünnepe 2006: Hogyan jelent meg az élet Földön?


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A magyar tudomány ünnepe 2006: Hogyan jelent meg az élet Földön?
  • Date: Fri, 27 Oct 2006 09:36:24 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Az alábbi eseményre érdemes néhány pillanatot szentelni, fo"leg annak tükrében hogy a védnöke az

Oktatási és Kulturális Minisztérium!

Forrás: http://www.tudomanyunnep.hu

Härtlein Károly


2006. nov. 29. szerda 15.00 - 18.00
Hogyan jelent meg az élet Földön?
Konferencia

Elo"adások az életeredet-kutatás mai állásáról és problémáiról. Az elo"adók felkérése folyamatban van.

Eddigi elo"adók:
Dr. Farkas Ferenc vegyészmérnök
Tasi István kultúrantropológus, teológus
Dr. Jeszenszky Ferenc fizikus

http://www.ertem.hu
Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6.
Szervezi:
Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület (bejegyzése folyamatban a Fo"városi Bíróságon)
Védnökség:
Oktatási és Kulturális Minisztérium / Oktatás
Kapcsolattartó:
Tasi István , (30) 530 63 66, tasi.istvan <http://www.tudomanyunnep.hu/index.php?id=1168&tx_calendar_pi1%5Bviewtime%5D=1161900000&tx_calendar_pi1%5Bview%5D=6&tx_calendar_pi1%5BshowUid%5D=3933&cHash=e853201f63#>@ <http://www.tudomanyunnep.hu/index.php?id=1168&tx_calendar_pi1%5Bviewtime%5D=1161900000&tx_calendar_pi1%5Bview%5D=6&tx_calendar_pi1%5BshowUid%5D=3933&cHash=e853201f63#>pamho.net <http://www.tudomanyunnep.hu/index.php?id=1168&tx_calendar_pi1%5Bviewtime%5D=1161900000&tx_calendar_pi1%5Bview%5D=6&tx_calendar_pi1%5BshowUid%5D=3933&cHash=e853201f63#>
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page