Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Fwd: Szekesfehervari Lukacs Bela sorozat - online kozvetitessel!]

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Fwd: Szekesfehervari Lukacs Bela sorozat - online kozvetitessel!]


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Fwd: Szekesfehervari Lukacs Bela sorozat - online kozvetitessel!]
  • Date: Thu, 19 Oct 2006 11:44:32 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Kedves FIZINFO-sok!

Közreadjuk mégegyszer a székesfehérváriak alábbi meghívóját, azzal, hogy úgy néz ki, a rendezvényt - kísérleti jelleggel - közvetíteni fogják a szervezők az MCSE "Polaris TV"-n keresztül. A link elérhető (lesz) a http://www.mcse.hu oldalról, de megadjuk a nézés közvetlen linkeit is:

Böngészőben:
http://polaris.mcse.hu/aktualis/polarisTV

WinAmp segítségével pedig:
http://www.mcse.hu/files/kozvetites/polaris.m3u

(Ez utóbbi jelenleg is fut a Polaris Csillagvizsgálóról készült bemutató
"hangulatfilm" több részletben, a részek között a Polaris TV előadásainak hírverőjével.) A közvetítés Hudoba Gyuri szervezi.Mindentudás Főiskolája - IV. szemeszter


? ? ? ? ? Kérdőjelek a tudománytörténetben ? ? ? ? ?
Lukács Béla Főiskolája


A Mindentudás Egyetemének sikere rámutatott arra, hogy a fogyasztói
társadalom sugallta szemlélet ellenére is van igény a magas szintű
tudományos ismeretekre. A siker mértékét az is mutatja, hogy országszerte több mutációja jelent meg a rendezvénysorozatnak.

A Mindentudás Főiskoláját azért szerveztük meg, mert az internetről
letölthető, vagy könyvben megjelent írott változatok, a sajtóban megjelent riportok, a tévés és rádiós közvetítések sem pótolják az élőszó varázsát, a személyes kontaktust az előadóval. A Mindentudás Főiskoláján erre is van lehetőség.

Az első szemeszterben az EU-csatlakozással kapcsolatos aktuális
kérdésekkel foglalkoztunk, másodszorra az élet a Világmindenségben
témakörben hallgathattuk meg a legújabb tudományos eredményeket. Legutóbb a művészetek válaszait kerestük az ezredforduló kihívásaira.


* * * * * * * * * * * *

Hogy kicsoda Lukács Béla, nagyon nehéz lenne egy mondatban meghatározni.
A Ki kicsoda 2004-es kiadásában a következőket találjuk róla:
Lukács Béla fizikus Budapest, 1947. ápr. 2. ELTE TTK 1965-70. 1970-től
a KFKI munkatársa, tudományos tanácsadó. Kutatási területe az általános
relativitáselmélet, nehézionfizika, kozmológia, akusztikus
beszédfelismerés, színelmélet, történelem. Az MTA Geonómiai Tudományos
Bizottság tagja, az anyagfejlődési albizottság elnöke. A Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja. 126 publikációja jelent meg szakfolyóiratokban. A fizikai tudományok kandidátusa (1980), doktori (1988), MTA Fizikai Díja (1995).

Munkaköre szerint tehát elméleti fizikus, elsősorban relativitáselmélettel foglalkozik, de kutatási területéhez tartozik a kozmológia és a kvantummechanika. Nem csak jól ismeri, hanem laikusok számára is érthető és élvezetes módon tud mesélni ezekről az elvontnak tűnő témákról. Mindezek mellett azonban szinte minden érdekli, mindennel foglalkozik. Lukács Béla igen széles látókörű, több kort és tudományágat felölelő írásai, előadásai révén olyan összefüggésekre képes rámutatni, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy bármi közük lehetne egymáshoz. Számos tudományos és tudománytörténeti rejtély megoldásához éppen ilyenre van szükség.

A Mindentudás Főiskolája negyedik szemeszterének előadója egymástól
távolinak tűnő kérdések között keres és talál kapcsolatot.

Előadások 2006-ban:

Október 19. csütörtök 18 óra
Kolumbusz az ógörögök nyomdokain

November 16. csütörtök 18 óra
Az Univerzum és a történetírás

December 14. csütörtök 18 óra
A latinok Kína határán

Helyszín:
A Szabadművelődés Háza
Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

helyi szervező: Trupka Zoltán
tel.: (22) 314-456,
  • [Fizinfo] [Fwd: Szekesfehervari Lukacs Bela sorozat - online kozvetitessel!], Tepliczky István, 10/19/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page