Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ertesites Zimanyi Jozsef temeteserol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ertesites Zimanyi Jozsef temeteserol


Chronological Thread 
  • From: Sebestyén Kati <skati AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, kfkilistak AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ertesites Zimanyi Jozsef temeteserol
  • Date: Tue, 17 Oct 2006 09:32:44 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

"Mindenek fölött légy hű magadhoz"
W. ShakespeareA gyászoló család, a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet mély fájdalommal tudatja, hogy

Zimányi József

fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet emeritus kutatóprofesszora,
hosszú éveken át az RMKI Tudományos Tanács elnöke, az OTKA Élettelen
Természettudományi Szakkollégium egykori elnöke, az MTA Magfizikai
Bizottság volt elnöke, a Magyar CERN Bizottság tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Nemzetközi Fizikus Műhely
egykori társelnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a European
Physical Society, a European Academy of Arts, Sciences and Humanities
tagja, a Bródy Imre-díj, Akadémiai Díj, az Ipolyi Arnold-díj, a
Széchenyi-díj és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének
kitüntetettje,

2006. szeptember 26-án, életének 75. évében elhunyt.

Halálával a magyar fizika kimagasló egyéniségét, a kísérleti és
elméleti magfizika nemzetközileg elismert művelőjét, széles körben
alkalmazott magfizikai elméleti modellek kidolgozóját, a
nehézionfizikai kutatások egyik úttörőjét, a nemzetközi tekintélyt és
megbecsülést kivívott magyar nehézionfizikai iskola megteremtőjét, a
magyar kutatás-támogatás pályázati rendszerének egyik kialakítóját,
számos nemzetközi tudományos együttműködés kezdeményezőjét veszítettük
el.

Temetése 2006. október 20-án, pénteken, 12.45 órakor lesz a Farkasréti
temető Makovecz ravatalozójából a római katolikus egyház szertartása
szerint.

Gyászolják: felesége, Zimányi Magdolna; testvére, dr. Zimányi Vera;

fia, dr. Zimányi Gergely; menye, Lisa Zimanyi; unokája, Zimányi
Marcell; sógorai, sógornői, rokonai, barátai és tisztelői.

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.Cím: Zimányi, 1125 Budapest, Diós árok 2.
E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu  • [Fizinfo] Ertesites Zimanyi Jozsef temeteserol, Sebestyén Kati, 10/17/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page