Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Revesz a hidrogentarolasrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Revesz a hidrogentarolasrol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: revesz AT umbc.hu, complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Revesz a hidrogentarolasrol
  • Date: Fri, 6 Oct 2006 18:43:41 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:


RÉVÉSZ ÁDÁM (ELTE ANYAGFIZIKAI TANSZÉK):

NANOKRISTÁLYOS MgH2 HIDROGÉNTÁROLÁSANanokristályos fémhidrid porok a nagy felület/térfogat hányadnak
köszönhetõen nagy H-abszorbciós kapacitással és kinetikával
rendelkeznek. Az elõadás keretében az MgH2 H-tárolását leíró
paraméterek optimalizációját tekintjük át röntgendiffrakciós,
elektronmikroszkópos, termogravimetriai vizsgálatok alapján.


Az elõadás kezdete: október 10-én, kedden kettõkor
(pontosabban: 14.15-kor)
helye: ELTE TTK északi épület, 5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.  • [Fizinfo] KRFT tea: Revesz a hidrogentarolasrol, Tamas Geszti, 10/06/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page