Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kérdőív (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kérdőív (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Jozsef Toth <jtoth AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Kérdőív (fwd)
  • Date: Fri, 28 Jul 2006 12:38:04 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 28 Jul 2006 10:49:23 +0200
From: Gergely Szilvia
<szilvia.gergely AT tetalap.hu>
To: Pauk János
<janos.pauk AT gk-szeged.hu>,
Miklós Pesti
<micro AT ttk.pte.hu>,
.... etc

Subject: Kérd?ív

Tisztelt Kutató!

Az Európai Bizottság kutatást végez az Európai Unióban, valamint a
Keretprogramhoz csatlakozott országokban, a közszférában és a vállalati
szektorban dolgozó kutatók díjazásának felmérése céljából. Amennyiben ideje
engedi, szánjon a következ? linken található rövid "Kutatók Online
Kérd?ívé"-nek kitöltésére pár percet:

http://www.carsa.es/research/emailing.php?getlanguage=HU&gettype=initial


Mindeképpen hasznos lenne, ha minél több magyar kutató is kitöltené a
kérd?vet, hogy hazánkról reális kép alakulhasson ki.

Köszönettel:

Dr. Groó Dóra
ügyvezet? igazgató

Gergely Szilvia
BILAT referens

Tudományos és Technológiai Alapítvány
1027 Budapest, Bem József utca 2. II.em/2.
Tel: +36-1-225-0437
Fax: +36-1-214-7712

  • [Fizinfo] Kérdőív (fwd), Jozsef Toth, 07/28/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page