Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Alexander Kuhn <kuhn AT enscpb.fr>, "Prof. Erika Kalman" <erika.kalman AT chemres.hu>
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium
  • Date: Fri, 07 Jul 2006 08:41:56 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

SZEMINÁRIUM!!!

Az MTA KK IV. ép Tanácstermében!
(1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67)

az

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Anyagszerkezeti Labor

Az MTA KK FKI, Felületmódosítás és Nanoszerkezetek Osztály

MTA Anyagtudományi es Szilikátkémiai Munkabizottsága

szervezésében

2006. július 19. Szerda 14.30: Professor Alexander Kuhn (Bordeaux-i Egyetem): "Multiscale tailored electrode surfaces: from biocatalytic to photovoltaic applications"


Mindenkit szeretettel várunk!


  • [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium, Gabor Nagy, 07/07/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page