Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kőrösy emlékülés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kőrösy emlékülés


Chronological Thread 
  • From: Fehér István <feheri AT sunserv.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Kőrösy emlékülés
  • Date: Wed, 31 May 2006 20:25:02 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kőrösy Ferenc, az MTA külső tagja születésének 100. évfordulója alkalmából
2006-06-13. 14 órakor az MTA Felolvasóteremben ( Budapest, V.,Roosevelt tér
9.,I. em. ) az MTA Kémiai Tudományok Osztálya emlékülést rendez. A program a
KFKI és az ELFT honlapon olvasható.


Fehér István, Kőrösy professzor
egykori tanítványa

  • [Fizinfo] Kőrösy emlékülés, Fehér István, 05/31/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page