Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] OCSSZ - Maj.31.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] OCSSZ - Maj.31.


Chronological Thread 
  • From: "E. Forgacs-Dajka" <E.Forgacs-Dajka AT astro.elte.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] OCSSZ - Maj.31.
  • Date: Thu, 25 May 2006 10:18:40 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>
Tisztelt Kolléga!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt az ELTE Csillagászati Tanszék és az
ELFT Csillagászati Szakcsoportja által szervezett
Országos Csillagászati Szeminárium következő előadására.

A honlapon korábban meghírdetett műsor helyett betegség miatt a
következő előadás lesz:

Előadó neve: Kővári Zsolt
(MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete)

Előadás címe: Csillagászat szélessávon

Előadás időpontja: 2006. május 31. (szerda) 14 óra 30 perc

Előadás helye: Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
7. emelet 7.59 terem

Kivonat:

A szeminárium rendhagyó a tekintetben, hogy nem egy új tudományos eredményről
számol be, hanem bemutatja a Mindentudás Egyeteme Csillagászat e-learning
(elektronikus eszközökre támaszkodó távoktatás) tananyagmodulját.
A csillagászat kiváló lehetőséget jelent a természettudományos látásmód
megismertetésére, hiszen olyasféle alaptudománynak tekinthető, amely már
kisgyermekkorban alkalmas a tudományos kíváncsiság felkeltésére, később pedig
megfelelő alapot biztosíthat a természettudományos érdeklődés
kiszélesítéséhez.
A Mindentudás Egyeteme Csillagászat e-learning modulja nyitott minden
érdeklődő
számára, az önálló tanulói aktivitásra épít, de mint tantárgy beilleszthető a
felsőoktatás iskolarendszerű képzésébe is. Az előadásban példákkal
illusztrálva
röviden bemutatom a tanmodul felépítését, majd a Mindentudás Egyeteme
keretében
működő e-learning-es képzés infrastrukturális hátteréről is ejtek néhány szót.


MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

----------------------------------------------------------------------------
ORSZÁGOS CSILLAGÁSZATI SZEMINÁRIUM

Helyszíne: Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
7. emelet 7.59 terem
További információ: http://astro.elte.hu
----------------------------------------------------------------------------

  • [Fizinfo] OCSSZ - Maj.31., E. Forgacs-Dajka, 05/25/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page