Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: Nagy Margó <mail.elft AT mtesz.hu>
  • To: <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] pályázati felhívás
  • Date: Mon, 22 May 2006 10:21:23 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Felhívás fizika tanárokhoz, oktatókhoz, egyetemi hallgatókhoz

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége pályázatot hirdetett a modern
fizika (atomfizika, magfizika,........;)
témakörében kísérletek fejlesztésére. A 49. Középiskolai Fizikatanári Ankét
és Eszközbemutatót követően továbbra is
várunk pályaműveket. Az újabb értékelést 2006. októberében tartjuk. A
pályázatok beérkezésének a határideje 2006.
október 15. Olyan kísérleti, mérési ötleteket várunk, amelyek a fizika
érettségi vizsgán (közép- és emelt szint)
elvégezhetők, elemezhetők és átlagos iskolai körülmények között
megvalósíthatók. Pályázni a kísérletek szakmai
leírásával (max. 2 db A4 oldal) lehet, amely tartalmazza a megvalósítás
becsült költségigényét is. A pályázatokat
postán vagy elektronikusan az ELFT Titkársága címére várjuk:
1027. Budapest, Fő u. 68.
e-mail:
mail.elft AT mtesz.hu
A sikeres pályázatok díjösszege minimum 5000 Ft, maximum
50000 Ft.

az ELFT Elnöksége
  • [Fizinfo] pályázati felhívás, Nagy Margó, 05/22/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page